Zaměstnanci ve Francii jsou vystaveni toxickým látkám

Ve francouzském průmyslovém odvětví nejsou zaměstnanci dostatečně chráněni. Kolem dvou tisíc organizací bylo vystaveno inspekci, vedené představiteli z oblastních fondů zdravotního pojištění a inspektory práce. Inspekce měla určit, zda jsou zaměstnanci na pracovištích dostatečně chránění proti látkám typu CMR (karcinogenním, mutagenním nebo toxickým pro reprodukci).

Kontrolou prošla hlavně pracoviště, kde zaměstnanci přijdou do styku s vodivými materiály. Kolektivní ochranná opatření byla zjištěna jen na 34 % míst. Nepřiměřená ochranná opatření se ukázala v 76 % případů.

-pk-

Zdroj: Hazards Magazine - Britský magazín o zdraví a bezpečnosti práce.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Hazards Magazine