Zaměstnavatelé podceňují stres

Jen málo zaměstnavatelů podniká kroky za účelem snížení stresu svých zaměstnanců, i když si uvědomují, že stres ovlivňuje jejich obchodní výkonnost. Vyplývá to z výzkumu konzultační společnosti Watson Wyatt Worldwide.

Téměř polovina amerických zaměstnavatelů (48 %) má za to, že stres, zapříčiněný především dlouhou dobrou strávenou v práci, ovlivňuje jejich výkonnost. Pouze 5 % však tento problém řeší. 29 % zaměstnavatelů přikládá zvýšený stres masovému rozšíření technologií, jako jsou mobilní telefony či PDA. Jen 6 % z nich však usiluje o řešení tohoto problému.

Podle odborníků z Watson Wyatt si zaměstnavatelé stále plně neuvědomují dopady stresu na svou činnost. Přílišný objem stresu, plynoucí z vysokých nároků, špatně vymezených priorit a malé pružnosti práce, přitom způsobuje zdravotní problémy. Jestliže budou stres svých zaměstnanců přehlížet, dočkají se většího počtu neplánovaných absencí a vyšších zdravotních nákladů.

Jiný výzkum téže společnosti zjistil, že stres patří podle zaměstnanců mezi nejčastější důvody odchodu z firem. Zajímavé však bylo zjištění, že zaměstnavatelé stres mezi hlavní důvody odchodu zaměstnanců nezařadili. Uváděli spíše nedostatečný plat či omezené kariérní možnosti.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com