Ze šéfa mnichem

V Německu se objevuje nový trend. Firmy se přesouvají od tradičních team-buildingových cvičení k meditačním formám protistresové terapie. Manažeři se učí čerpat nové síly v klášterech. Několikrát ročně opouštějí v malých skupinách každodenní shon obchodního prostředí a uchylují se do klášterů, kde ve skromných podmínkách bez moderních technologických výdobytků rozjímají a chodí na procházky.

Luteránský pastor Klaus Dettke, který vede takové semináře pro manažery v benediktinském klášteře Bursfelde, vysvětluje, že jejich smyslem je vyvážit život vedoucích pracovníků, umožnit jim volnější dýchání a aby byli sami sebou, mimo pracovní prostředí, kde se na ně nahlíží jen z hlediska úspěchu. Pomáhá jim pochopit, že v životě nemají jen manažerskou roli a nahlížet na sebe jako na celou osobnost. Tato forma relaxace je určena pro lidi bez rozdílu náboženské víry a mohou se jí účastnit i ti, kteří víru v tomto smyslu nemají.

Semináře trvají zpravidla tři dny a kromě meditací zahrnují také diskusní skupiny a volný čas, který manažeři tráví v okolní přírodě. Mají prostor přemýšlet nad svým životem, co jej ovlivňuje a co pro ně má smysl. Zájem o tuto formu relaxace rychle roste.

Semináře pro stresované manažery jsou velkou obchodní příležitostí zejména pro protestantské kláštery, které se striktně nedrží jen tradičních náboženských akcí. Firmy platí za jednoho manažera až tisíc liber.

-kk-

Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online