10 chyb náboru nových zaměstnanců

Jestliže chcete najít vhodné zaměstnance, musíte se soustředit na příslušné charakteristiky a dovednosti, které hledáte. Měli byste mít plán, jak postupovat. Řada firem však takový plán nemá a při náboru opakuje tytéž chyby. To je pak stojí nemalý objem času a peněz. Článek upozorňuje na deset chyb, kterým byste se při náboru zaměstnanců měli vyhnout.

- Hledání přesných kopií. Mnoho náborářů omezuje svůj výběr pouze na hledání jedinců, kteří vykonávali stejnou práci ve stejném odvětví pro velmi podobnou firmu. Tím se připravují o potenciální možnosti rozvoje, kreativní myšlenky a inovace. Uvědomte si, že obchodní svět se stále mění, a je proto lepší vybírat zkušené uchazeče, kteří mohou vaší společnosti přinést nové perspektivy.

- Neschopnost vysvětlit náborový proces. Uchazeče o zaměstnání byste měli informovat, jak bude nábor probíhat. Seznamte je s tím, kolik kol budou mít pohovory, jak budou dlouhé apod. V případě, že to neuděláte, riskujete svou dobrou pověst.

- Najmutí drahého externího náboráře. I když velké firmy mají peníze na profesionální náboráře, pro malé firmy to není nejvhodnější volba. Jako manažer malé firmy byste neměli najímat náboráře, který vám nezaručí nejvhodnější uchazeče.

- Neschopnost zapojit do náboru stávající zaměstnance. Je velmi vhodné seznámit stávající zaměstnance s nově obsazovanými pozicemi, zejména v malém obchodním prostředí. Můžete zapojit některé zaměstnance do pohovorů, aby získali pocit většího vlivu ve firmě. Stávající zaměstnanci mohou navíc znát vhodné uchazeče, což vám ušetří mnoho času i peněz.

- Neustálé používání stejného zdroje. Větší šanci na získání vhodných uchazečů budete mít, rozšíříte-li své obzory. Pokud vždy spoléháte jen na profesionálního náboráře, webové stránky nebo místní noviny, zkuste příště zapojit nějaký nový zdroj.

- Neschopnost zapojit manažery a další klíčové lidi. Všichni manažeři, kteří budou pracovat s hledaným zaměstnancem, by měli být zapojeni do náborového procesu.

- Neschopnost vyčlenit specifický časový rámec. Řada firem každý měsíc uveřejňuje své inzeráty. Potenciální zaměstnanci tak získávají dojem, že se seriózně nezajímají o nábor. Je proto lepší stanovit si realistický časový rámec, abyste mohli zúžit své možnosti, uspořádat pohovory s nejvhodnějšími uchazeči a vybrat ty nejlepší.

- Neúplný popis práce. Jestliže uchazečům neposkytnete detailní popis obsazované pozice, ztratíte mnoho času i peněz při pohovory s těmi, kteří pro danou práci nemají ani kvalifikaci. Přesný a podrobný popis práce pomůže zúžit váš seznam uchazečů a urychlit celý proces.

- Zaměření pouze na externí zdroje. Mnoho vhodných uchazečů může již pro vás pracovat. Pokud budete stále přehlížet své interní zdroje, riskujete nejen přehlédnutí vhodných uchazečů, ale také poškození týmového ducha a pracovní morálky.

- Hledání superhrdiny. Příliš mnoho popisů práce zahrnuje nekonečný seznam potřebných vlastností, titulů, dovedností, praxe atd. Často se to stává, když je do náborového procesu zapojeno příliš mnoho lidí. Tento způsob hledání však vede k velkým ztrátám času a pozice zůstává neobsazena. Při náboru se proto ujistěte, že stanovujete reálná kritéria, která lze splnit.

-kk-
Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com