Desatero inzerátu s nabídkou zaměstnání

Než začnete psát inzerát s nabídkou pracovního místa, dobře si promyslete, co napíšete. Stejně, jako životopis dělá první dojem na potenciálního zaměstnavatele, dělá i inzerát první dojem na potenciálního zaměstnance. Špatný inzerát pak může způsobit, že se vám nashromáždí množství životopisů od lidí s nevhodnými dovednostmi a kvalifikacemi.

- Dobře zvažte, o jakou práci jde. Měli byst si být jistí nejen názvem pozice, ale i tím, jakou roli zahrnuje. Čím lépe budete rozumět této roli, tím výstižněji ji můžete popsat.

- Kdo je ideální uchazeč? Je užitečné vytvořit si v mysli obraz osobnosti, která bude vám a všemu týmu vyhovovat. Inzerát pište, jako byste mluvili s vaším imaginárním uchazečem.

- Jaké dovednosti hledáte? Nabízí se hledat vysokoškoláky, abyste odstranili slabší uchazeče, studijní výsledky však nemusejí vždy dokládat schopnosti uchazečů. Efektivnější je zajímat se o finanční, organizační nebo personálně-manažerské dovednosti.

- Jaké zkušenosti musí uchazeč mít? Běžně se uvádí délka praxe, kterou požaduje potenciální zaměstnavatel. Efektivnější je však napsat konkrétní zkušenosti, které hledáte.

- Jaké další aktivity uchazeče vás zajímají? Je zajímavé zjistit, co uchazeče zajímá nebo co dokázal v mimopracovním životě. Dozvíte se tak více o jeho sociálních dovednostech a postojích k ostatním.

- Jaké odpovědi na inzerát čekáte? Čím více si ujasníte, jakou odezvu očekáváte, tím lépe můžete inzerát zacílit.

- Jaké údaje je třeba uvést? Inzerát by měl vždy obsahovat název a adresu společnosti a stručný popis jejího zaměření, název obsazované pozice a shrnutí základních odpovědností, speciální požadavky (např. přesčasy, cestování), termín podání žádostí a detaily o tom, jak a komu je adresovat.

- Jak vyjádřit osobitost společnosti? I inzerát s nabídkou pracovního místa je dobrou marketingovou příležitostí. Použijte proto firemní logo, barvy, titulky, písmo apod. Text by neměl být příliš složitý ani příliš žertovný, aby působil důvěryhodně.

- Jak inzerát vynikne? Jakmile se rozhodnete, kde budete svůj inzerát publikovat, podívejte se na svou konkurenci. O jaké pozice soupeříte? Pak dobře zvažte, jakými slovy a zejména titulkem na sebe upozorníte.

- Popsali jste nabízené místo přitažlivě? Vyzkoušejte si roli potenciálního uchazeče a položte si otázku, zda by vás inzerát zaujal, kdybyste byli odborníkem z dané oblasti. Zeptejte se také členů svého současného týmu, co je přimělo reagovat na vaši pracovní nabídku.

-kk-
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups