Dobrovolné kvóty pro ženy ve vedení firem nestačí, chystá se zákon

Ilustrační snímek

Eurokomisařka pro spravedlnost Viviane Redingová se příští měsíc chystá předložit návrh směrnice o zavedení povinných kvót pro zastoupení žen v nejvyšším vedení firem. Reaguje tak na dosavadní vývoj dobrovolného zapojování žen do vedení firem, který vykazuje jen minimální výsledky.

V březnu 2011 vyzvala Redingová společnosti kótované na evropských burzách k dobrovolnému závazku zvýšit zastoupení žen v představenstvech na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 2020. Rok poté se ukázalo, že došlo jen k nízkému pokroku. Zpráva Evropské komise z března 2012 konstatuje, že ženy zastávají v představenstvech nejvýznamnějších společností Evropy pouze jednu vedoucí pozici ze sedmi (13,7 %). V roce 2010 to bylo 11,8 %. „Tímto tempem bude výrazně vyváženějšího zastoupení žen a mužů (alespoň 40 % pro obě pohlaví) dosaženo za více než 40 let,“ uvádí zpráva. Následovalo tříměsíční období veřejné konzultace, na které nyní navazuje Redingová se svým legislativním návrhem.

Návrh iniciovaný Viviane Redingovou počítá s tím, že společnosti s více než 250 zaměstnanci nebo tržbami převyšujícími 50 milionů eur budou muset předkládat výroční zprávy o genderovém složení svých představenstev. Nedosáhnou-li 40% zastoupení žen ve svých představenstvech, budou čelit pokutám a dalším sankcím, jako je například ztráta nároku na jakoukoli pomoc od státu včetně účasti na státních zakázkách.

Bude-li tento návrh schválen, všech 27 členských zemí bude muset zavést povinné kvóty do své legislativy nejpozději do 1.1.2020. Některé státy EU, konkrétně Belgie, Francie, Itálie, Nizozemsko a Španělsko, již kvóty pro firmy na svém území zavedly. Dánsko, Finsko, Řecko, Rakousko nebo Slovinsko mají povinné kvóty pro zastoupení žen ve vedení státních podniků. Naopak Británie nebo Švédsko povinné kvóty razantně odmítají.

-kk-

Zdroj: EurActiv.com - informace o politice a dalším dění v Evropské unii v 15 jazycích
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.com