Role HR při ukončování pracovního poměru

Při ukončování pracovního poměru může oddělení HR pomoci s řízením tohoto procesu, a minimalizovat tak možné škody na obou stranách, což však neznamená, že to bude pro obě strany příjemná záležitost. Představitel HR by měl být při každém ukončování pracovního poměru a zodpovídat za to, že všechny aktivity budou v souladu s právními předpisy.

Manažeři by měli kontaktovat pracovníka HR již v okamžiku prvních problémů se zaměstnancem, aby byly případně zdokumentovány důvody vedoucí k ukončení pracovního poměru. Oddělení HR může také pomoci manažerům při ujasnění pracovních cílů zaměstnance a zajistit, aby jim pracovník plně rozuměl.

V případě, že očekáváte emocionálně vypjatý rozhovor, snažte se, aby při něm bylo co nejméně lidí. Pokud se pracovníkovi HR podaří hladce uřídit celý proces bez rozladění zaměstnance, stoupne jeho cena v očích manažera, který jej příště bude o potencionálním problému informovat dříve.

-jh-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com