Soukromá firma bude na Slovensku hledat práci hromadně propuštěným

Ilustrační snímek

Pomoc při hledání práce bude občanům Slovenska, kteří se stali obětmi hromadného propuštění nebo jsou hromadným propouštěním ohroženi, nově nabízet soukromá společnost. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) o tom uzavřelo smlouvu s vítězem výběrového řízení - společností IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. z Banské Bystrice. Ta bude zajišťovat poradenství, vzdělávání a umisťování hromadně propuštěných na trhu práce. Většinu své odměny dostane od státu až poté, kdy jim skutečně najde práci.

ÚPSVAR očekává, že zapojení třetí strany může v oblasti služeb zaměstnanosti přinést efektivnější výsledky než úřady práce. Jednotlivé úřady práce nyní budou podepisovat dílčí smlouvy s IU.N.EX PERSON, jelikož právě úřady práce disponují databází vhodných účastníků projektu. Ke konci ledna se jednalo o 1338 nezaměstnaných a stovky dalších ohrožených hromadným propouštěním. Po podpise smlouvy si společnost zřídí v prostorách úřadů práce nebo přímo zaměstnavatelů, kteří plánují hromadné propouštění, své poradenské centrum.

Účastníkům projektu bude poskytovat poradenství, vzdělávání a usilovat o jeho umístění na trhu práce po dobu 12 měsíců. Pokud jej neumístí, musí mu každý měsíc nabídnout další vzdělávání nebo pracovní místo. Když doloží, že účastníkovi poskytovala všechny služby a nabízela pracovní místa, získá paušální odměnu 150 eur na účastníka.

Další odměnu může společnost získat až poté, kdy umístí účastníka na trhu práce alespoň na dobu tří měsíců. Ta se rovná 200 eur. Maximální výška odměny – 1000 eur – bude vyplacena až po 12 měsících setrvání účastníka v pracovním poměru. Za porušení podmínek smlouvy jsou připraveny sankce ve výši od 8 eur za neumístění účastníka na trhu práce až po 30 eur za neposkytnutí vzdělávání. Projekt je naplánován na 36 měsíců do prosince 2014.

-kk-

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) - Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR)