Aktuální otázky ohledně pracovní doby

Aktuální otázkou na trhu práce se stává například to, zda je možné zkrátit pracovní dobu bez souhlasu zaměstnance. Smí také zaměstnavatel zaměstnanci zkrátit pracovní dobu z důvodu jeho nevytíženosti? Jakou pracovní dobu mají vůbec lidé zaměstnaní na směny a kdo všechno smí pracovat přesčas?

Klasická pracovní doba je čtyřicet hodin týdně. Pokud má zaměstnanec stanovenou tuto pracovní dobu, může zaměstnavatel změnit pracovní dobu pouze po vzájemné dohodě. Zaměstnavatel je ale zároveň oprávněn rozhodovat o organizačních změnách, může tedy například práci sloučit s jiným druhem práce a může rozhodnout o nadbytečnosti. Pokud zaměstnavatel chce zaměstnanci zkrátit pracovní dobu a ten na to nepřistoupí, přichází na řadu výpověď.

Požádá-li o zkrácení pracovní doby sám zaměstnanec, může počítat s kladným vyřízením žádosti jen v případě, že jej k tomu vedou vážné zdravotní důvody nebo povinnosti k dětem. Délka pracovní doby je speciálně upravena pro těhotné ženy a matky. Pro ty, kteří nemohou pracovat přesčas je maximální počet přesčasových hodin omezen na sto padesát v jednom roce. Může to být i více, pokud s tím zaměstnanec souhlasí. Zákonem stanovená hranice je ale v průměru osm přesčasových hodin týdně. Mladiství přesčas pracovat nesmějí.

Kratší pracovní dobu mají také lidé, kteří pracují ve směnách. Pokud má firma dvousměnný provoz, týdenní počet nesmí překročit třicet osm a tři čtvrti hodiny. U třísměnného nebo nepřetržitého provozu je to třicet sedm a půl hodiny. Směny v obou případech musejí být maximálně dvanáctihodinové. Pracovní doba se většinou řídí Zákoníkem práce.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz