Bezpečnost je věcí pozitivního přístupu

V současné době je velice moderní hovořit o tom, že zaměstnanci jsou nejdůležitějšími aktivy společností. Společnosti si však mnohdy neuvědomují, že mluvit o tom nestačí a o zaměstnance je potřeba pečovat. Úkolem managementu je mimo jiné postarat se o bezpečnost zaměstnanců, což vyžaduje budování bezpečné firemní kultury a řízení bezpečnosti práce. Bezpečnost se však nestane jednou z firemních hodnot nahodile. Management o ní musí se zaměstnanci komunikovat a současně hodnotit jejich výkonnost v závislosti na dodržování bezpečnostních pravidel. Je třeba stále udržovat pozitivní přístup zaměstnanců.

Bezpečnost práce je třeba na firemní půdě školit, komunikovat o ní. Důležité je však také její hodnocení. Firmy používají za účelem zvýšení bezpečnosti práce nejrůznější motivační techniky. Dobře si totiž uvědomují, že bezpečnost práce je záležitostí pozitivního přístupu. Zaměstnanci se pak mohou dočkat například finančního ohodnocení svého bezpečného pracovního chování doprovázeného neformální firemní oslavou dvou let bez úrazu. Jinde naopak vyrážejí manažeři mezi pracovníky a v rámci akce „Chycen při činu“ fotografují zaměstnance, kteří se chovají při práci bezpečně, aby pak jejich portréty mohli vystavit na veřejném místě. I bezpečnost práce, která se celé řadě společností stále jeví jako nutné předčítání směrnic, vyžaduje dnes kreativitu.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards