Co nikdy neříkat zaměstnancům

Co nikdy neříkat zaměstnancům

Ačkoli to některým vedoucím pracovníkům může znít divně, rozhodně existují výroky, kterých by se měli při komunikaci se zaměstnanci vyvarovat. Zajistí si tím přinejmenším respekt a úctu zaměstnanců a neuškodí ani firmě jako takové. Autor článku vybral výroky, o nichž se domnívá, že jsou ty nejméně vhodné:

- „Nechte věci, ať se stanou.“ Tento výrok podněcuje zaměstnance k lenosti a dává jim najevo, že jejich nadřízený odmítá odpovědnost.
- „Pracujte lépe, ne pilněji.“ Tento výrok nutí zaměstnance používat za každou cenu mysl namísto svalů.
- „Ten člověk nemá mozek.“ Mozek má každý člověk a urážet zaměstnance tímto výrokem je nepřijatelné.
- „Nechci slyšet žádné výmluvy.“ Tento výrok dává zaměstnanci najevo, že jeho osobní názor nic neznamená.
- „Máte štěstí, že jsem vás nepropustil.“ Každý dělá chyby a zastrašování zaměstnanců ztrátou místa k efektivnímu chodu společnosti rozhodně nevede.
- „Budu vás sledovat.“ Tento výrok dává zaměstnanci najevo nedostatek důvěry a neschopnost nadřízeného řešit s ním problémy v rozhovoru mezi čtyřma očima.
- „Neplatíme vás za to, abyste přemýšleli.“ Každý zaměstnanec by měl být placen právě za to, že přemýšlí.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral