CSR neboli firemní společenská odpovědnost v praxi: Jak firmy zlepšují životní podmínky druhých

Firmy mají díky firemní společenské odpovědnosti (CSR) potenciál změnit společnost a zlepšit kvalitu života ve svém okolí. Jednou z efektivních cest, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím dárcovství odborných vzdělávacích kurzů, k čemuž firmy vybízí i obecně prospěšná společnost Akredika o.p.s.

CSR neboli firemní společenská odpovědnost v praxi: Jak firmy zlepšují životní podmínky druhých

Slyšeli jste již o CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility), firemní společenská odpovědnost je dobrovolný přístup firem k pozitivnímu vlivu na společnost a životní prostředí. Vedle svého hlavního cíle, kterým je zisk se trendy zaměřují také na:

  • udržitelný rozvoj a životní prostředí (např. recyklace a podpora obnovitelných zdrojů energie),

  • sociální oblast (aktivity pomáhající komunitám, zlepšení životní úrovně prostřednictvím dobrovolnických programů, grantů na vzdělávání, charitativní podpora apod.)

  • iniciativa podporující etiku a lidská práva (dodržování etických standardů, řešení problémů spojených s lidskými právy v dodavatelském řetězci nebo zajištění férových pracovních podmínek apod.).

Nejen zisk, ale také podpora pomáhajících profesí

Jednou ze společností, skrze kterou může firemní sektor přímo podpořit péči a rozvoj pomáhajících v sociální oblasti a zvýšit tak kvalitu péče o druhé je vzdělávací společnost Akredika o.p.s. Specializuje se na další odborné a akreditované vzdělávání v sociální a zdravotní oblasti, poskytování rekvalifikačních kurzů a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Firmy zde mohou zakoupit kurzy nebo dárkové vouchery pro organizace ze sociální oblasti, které je potřebují a chtějí si prohloubit své odborné znalosti a dovednosti při výkonu své práce. Ty pak mohou proškolit své pracovníky v mnoha tématech, jejichž odborné školení obecně prospěšná společnost Akredika zajišťuje.

Průběh kurzu pro aktivizační pracovníky

Dárcovství kurzů pro sociální oblast v praxi

Jedním příkladem z praxe je možnost darování speciálního akreditovaného kurzu, které proškoluje aktivizační pracovníky – 40 hodinový kurz aktivizační pracovník.

Aktivizace přímo zlepšuje životy druhých v ČR se bohužel prozatím nejedná o běžný standard.

KURZ AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK

Aktivizační pracovníci mají pozitivní vliv na mnoho skupin potřebných, neboť zlepšují péči a podporu poskytovanou jednotlivcům nebo celým skupinám. Samotní aktivizační pracovníci jsou potřeba v péči o seniory v domovech důchodců, jako podpora osob se zdravotním postižením v různých zařízeních, při rehabilitaci v nemocnicích nebo jako podpora dlouhodobě hospitalizovaných apod. a v České republice se bohužel ještě nejedná o běžný standard. Jejich práce je důležitá pro zlepšení kvality poskytovaných služeb a služeb klientům, kteří podporu potřebují. Ta má tak bezpochyby pozitivní vliv nejen na jednotlivce, ale také celé skupiny příjemců a společnost jako celek. Darovat lze však i další kurzy akreditovaného vzdělávání v sociální oblasti. Nabízené témata si můžete zobrazit zde.

Průběh kurzu pro aktivizační pracovníky

Průběh kurzu pro aktivizační pracovníky

Darovat lze kurzy jednotlivě, nebo jako součást firemního školení.

Další novinku v CSR nabízí nyní společnost Akredika, kde můžete věnovat kurzy jednotlivě, ale také v nabídce 1 + 1, což v praxi znamená, že firmy si objednají školení svých zaměstnanců „na klíč“ ve firmě a k tomu i věnují akreditovaný kurz některé ze sociálních služeb, kterou třeba již podporují nebo je v jejich okolí. A pokud takovou nemají, výběr nechají jednoduše na Akredice, která je s organizacemi v dlouhodobém a pravidelném kontaktu.

Školení ve firmě buď zajistí přímo odborní lektoři Akrediky nebo sesterské společnosti Everesta, která se dlouhodobě zaměřuje právě na firemní vzdělávání.

Průběh kurzu pro aktivizační pracovníky

CSR není jen dočasným trendem, stává se zásadním faktorem konkurenceschopnosti a udržitelnosti firem v 21. století.

V historii společenské odpovědnosti firem sahají kořeny až do doby průmyslové revoluce. Dnes se CSR stala klíčovým prvkem strategie mnoha společností po celém světě, a to platí i pro Českou republiku. Její význam roste, zejména u mladších generací, které jsou stále náročnější a očekávají společenskou odpovědnost od svých zaměstnavatelů. Firmy, které úspěšně implementují principy CSR, nejen získávají loajální zákazníky, ale také přispívají k lepšímu prostředí a společnosti jako celku.

Je Vám tento přístup sympatický a chcete dárcovstvím kurzů pomoci? Pro více informací můžete kontaktovat právě společnost Akredika, jejíž pracovníci Vám podají konkrétní informace o možnosti spolupráce.

Akredika o.p.s.

Společenská odpovědnost firem je cestou k budoucnosti, kde se firmy stávají hybatelem pozitivních společenských změn a zároveň dosahují svých obchodních cílů. Navíc, přímou podporou organizací působících v sociální oblasti ve svém okolí si mohou být společnosti jisté, že vytváří vhodné podmínky i život nejen svých zaměstnanců, ale i jejich rodin a komunit, ve kterých působí.