Dva příjmy, žádný sex

Moderní pracovníky popisuje v anglickém jazyce řada výstižných akronymů. Donedávna například nebylo možné popsat moderní mladý pár výstižněji než jako DINKS (dual-income, no-kids) neboli „dvojitý příjem, žádné děti.“ Dnes se však mnohem výstižnějším jeví jen čtyři písmena: DINS (dual-income, no-sex) neboli „dvojitý příjem, žádný sex.“ Je vztah mezi soukromým a pracovním životem současných mladých lidí skutečně tak zoufalý? V poslední době není podle odborníků pochyb o tom, že partnerské problémy s žádným nebo téměř žádným sexuálním životem začínají vyplývat na povrch.

Sexuální chování současných mladých lidí ovlivňuje řada společenských faktorů. Sex ve stále častější míře odmítají obě pohlaví. Odborníci z řad lékařů a terapeutů na tuto skutečnost důrazně upozorňují, jelikož v ní vidí jednu z nejčastějších příčin rozpadu nadějně vyhlížejících partnerských vztahů. Dnes je skutečně třeba uvědomit si, že práce není všechno. Zaneprázdněným mladým párům článek radí, aby si o svých sexuálních problémech promluvili a udělali si na sebe čas.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia