E-mail není vhodný pro každou komunikaci

E-mail dnes v práci užívá ke komunikaci každý. Slouží k plánování, domlouvání, aktualizování nejrůznějších věcí, pomáhá sehnat rychle odpověď na různé otázky a má i další nesporné administrativní efekty.

E- mail ovšem není moc dobrá věc pro delegování. Nabízí malý prostor pro dialog a hodně prostoru pro nedorozumění. Je nevhodný pro domlouvání obchodu, protože snadno vzniknou nedorozumění. Je nevhodný také pro zacvičování zaměstnanců.

E-mail není dále dobrým nástrojem pro trénování zaměstnanců a poskytování zpětné vazby. Není vhodný ani pro řešení choulostivých situací. Nemůže nikdy nahradit schůzku týmu a týmovou komunikaci.

-pk-

Zdroj: Joan Lloyd & Associates - stránky americké koučky Joan Lloydové
Zobrazit přehled článků ze zdroje Joan Lloyd & Associates