Francouzi se brání proti angličtině na pracovišti

Zaměstnanci ve Francii protestují proti firmám, které ve svých řadách zavádějí angličtinu jako hlavní komunikační jazyk. Odvolávají se na zákon pro ochranu francouzštiny známý jako La loi Toubon.

Jedna firma – General Electric Medial Systems – již dostala pokutu 580 000 eur za to, že nepřekládala firemní dokumenty do francouzštiny. Objevují se také stížnosti na softwarové produkty, které jsou k dispozici pouze v angličtině. Firmám za to hrozí pokuta 500 eur za každý den, než software přeloží.

Zaměstnance v tomto úsilí podporuje lobbistická skupina za práva Francouzů na práci ve francouzštině (Right to Work in French in France Collective), která vede kampaň proti firmám prosazujícím angličtinu. Člen skupiny a zároveň odborové organizace CFTC Jean-Loup Cuisiniez vysvětluje, že nejde o boj proti angličtině jako takové, ale proti zaměstnavatelům, kteří nutí své zaměstnance, aby jí užívali.

-kk-
Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today