Interní branding zvyšuje loajalitu

Stěží dnes nenajdeme v novinách zmínku o výzvách, kterým podniky čelí kvůli udržení zaměstnanců. A dalším častým tématem je branding. Ale zřídka bychom našli tato dvě témata zmiňovaná dohromady. Podle Billa Obermeiera, prezidenta společnosti Stratecom, se obě témata nejen doplňují, ale je dokonce vážnou chybou strategii značky a komunikaci se zaměstnanci nespojit. Interní branding pomáhá zvyšovat udržení zaměstnanců a jejich produktivitu prostřednictvím programů, které budují spokojenost a motivaci. Posilování značky bývá tradičně zacíleno na vnější veřejnost, ale poselství značky lze využívat i ve všech interních aktivitách, výcviku, orientaci, budování týmu apod.

Společnosti chybují v budování loajality zaměstnanců ke značce, většinou ji nezahrnují do svých komunikačních programů. Fluktuace zaměstnanců je pro podniky velmi drahou záležitostí, ale když dokáží zaměstnance připojit k obchodní strategii a nastavení značky, získají smysl pro cíl a loajalitu. Podle jedné studie považuje jedna třetina manažerů víru v podnikovou vizi za hlavní důvod, proč zaměstnanci u podniku zůstávají. Interní branding přináší ještě jiné výhody. Jiná studie ukazuje, že zvýšení hodnocení značky o jeden bod znamená vzrůst návratnosti investic o 1%. Podle Obermeiera hrají v budování hodnoty značky hlavní roli zaměstnanci. Pokud rozumí poselství značky, lépe o něm komunikují se zákazníky, přáteli a známými.
-ba-
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com