Jak komunikují Mars a Venuše na pracovišti

Jak komunikují Mars a Venuše na pracovišti

Lynn Wasthooff byla zvyklá komunikovat téměř výhradně s ženami. Na začátku roku přešla z mzdové účtárny na pozici manažerky obchodních vztahů a jejími partnery v interakci se stali ve většině mužští kolegové. Změna to byla dost nepříjemná, Lynn se vypařila sebedůvěra, protože měla často problémy vysvětlit své hledisko tomuto pro ní novému publiku. Musela změnit svůj komunikační styl s pomocí kouče a nyní říká, že hovoří s daleko větší autoritou. Podle ní musíte vědět, kdo jsou vaši posluchači a že existují různé způsoby, jak promlouvat k lidem. Je ovšem nebezpečné zjednodušovat diskuzi o tom, jak komunikují muži a ženy na pracovišti. Řečové návyky a řeč těla se liší člověk od člověka bez ohledu na pohlaví. Někteří používají styl, který se zdá být více charakteristický pro jedno z pohlaví. Ale ať je to výsledek prvotní socializace nebo chemických reakcí v mozku, podle odborníků bychom těmto rozdílům měli věnovat na pracovišti pozornost.

Nedávná studie provedená společností Catalyst upozorňuje na to, jak důležité jsou tyto rozdíly, zvláště pro ženy. Podle studie 81% žen věří, že osvojit si styl komunikace každého jednotlivého manažera je velmi důležitou strategií v kariérovém postupu. Pro porovnání, s tímto tvrzením souhlasí jen 39% mužů. Odborníci připomínají, že většinu organizací a jejich kultury vytvořili muži a ženy jsou proto v nevýhodě, když přijde na rozdíly v komunikačních stylech obou pohlaví. Komunikační styl zakořeněný ve výchově z dětství a v podvědomí člověka je těžké změnit. Prvním krokem je uvědomění si vlastní komunikace v práci. Pokud cítíte, že vám na jednáních ostatní nenaslouchají, nebo že máte problémy přesvědčit manažera o svých schopnostech a úspěších, snažte se získat od ostatních spolupracovníků zpětnou vazbu. Ať vás kolegové, kterým důvěřujete, v průběhu jednání sledují a učiní analýzu vaší komunikace. Společenské události jsou vhodnou příležitostí, kde si pak nové styly můžete vyzkoušet.

Ženy se často dopouští na pracovišti těchto komunikačních chyb: používají příliš mnoho slov při sdělování závažné zprávy, mají tendenci zlehčovat své příspěvky, někdy podrývají sami sebe používáním neurčitých slov, formulují sdělení jako otázku a používají vzestupnou modulaci hlasu na konci prohlášení, což ukazuje pochybnost a nejistotu. Muži zase používáním mála slov mohou uzavřít konverzaci příliš rychle a mají tendenci přeceňovat vlastní výkon, když se za výsledek zasloužil celý tým.
-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal