Jak připravit firemní setkání

Pokud připravujete schůzku ve vaší společnosti, je dobré držet se následujících rad, které vám mohou pomoci v tom, aby byla úspěšná.

1. Začínejte schůzky něčím, co všechny přítomné uvede do debaty.

2. Používejte více způsobů komunikace. Je dobré zapojit video, obrázky a i jiné způsoby předávání informací. Pouhá slovní komunikace bude jen těžko stačit.

3. Pozvěte hosty, aby se podíleli na debatě. Například zákazníci mohou říci mnoho o úrovni vašich služeb.

4. Podporujte v debatě otázky.

5. Každou otázku nechte řečníka pro přehlednost ještě jednou zopakovat. Vyhnete se tak nepříjemným nedorozuměním.

6. Stanovte si body, které chcete na setkání řešit.

7. Mějte na zřeteli, jaké jsou zájmy všech účastníků setkání.

8. Je dobré si schůzku správně časově rozvrhnout. Měl by být stanoven začátek a konec schůzky.

9. Snažte se dobře organizovat prostředí na schůzce tak, aby všichni zúčastnění zůstali pozorní po celou dobu.

10. Nikdy nepodceňujte sílu jídla na schůzce. Jídlo uvolní atmosféru a pomáhá lidem cítit se příjemně.

-kh-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR