Jak řídit diverzitu?

Různorodí nejsou jen vaši zaměstnanci, ale také zákazníci a trhy, na kterých se pohybujete. Je proto na místě, aby se organizace naučily správně řídit koncept diverzity. Základním předpokladem úspěšného řízení diverzity v organizacích je komunikace. Zajistěte, aby všichni zaměstnanci rozuměli firemní politice, pravidlům a postupům, které je třeba dodržovat. Usilujte o překonání jazykových i kulturních bariér. Začít můžete tím, že zajistíte překlad všech klíčových materiálů, jako jsou například pravidla bezpečnosti práce. Pracujte také s obrázky a symboly, aby mohli porozumět všichni.

Vnímejte zaměstnance jako jednotlivce

Vyvarujte se pozitivních i negativních stereotypů. Úspěchy i neúspěchy hodnoťte individuálně. Zaznamenáte-li předsudky a stereotypní přístup, reagujte okamžitě připomenutím firemních pravidel zakazujících diskriminaci. Učte zaměstnance, aby své kolegy vnímali na základě jejich práce, nikoli osobních předsudků.

Podporujte práci v různorodých skupinách

Pracovní týmy by měly odrážet diverzitu organizace. Zaměstnanci se pak lépe naučí vnímat a vážit si různorodých kolegů jako jednotlivců. Rozhodujte na základě objektivních kritérií. Všichni zaměstnanci bez ohledu na svůj původ by měli splňovat stejné požadavky.

Zároveň si zachovejte otevřenou mysl. Učte se poznávat a uznávat zkušenosti a kulturu svých zaměstnanců. Jděte příkladem tím, že sami začnete budovat vztahy s kolegy z odlišných kultur. Hledejte způsoby, jak zapojit různorodé pohledy a talenty do plnění firemních cílů.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com