Jak si udržet spokojené a výkonné zaměstnance

Nábor zaměstnanců může být nákladný a časově náročný proces, se kterým navíc souvisí období školení nováčků nebo hledání dočasné výpomoci. Pro firmy je proto zásadní, aby dokázaly nábor vést správně a udělaly také vše proto, aby si kvalitní zaměstnance udržely. V první řadě je třeba jednat čestně a upřímně již při vytváření popisů práce a vysvětlování znalostí a dovedností potřebných pro výkon příslušných pracovních rolí. Nereálné sliby a očekávání by vedly pouze k nespokojenosti a zvýšené fluktuaci.

Základem úspěchu je komunikace

Jestliže si chcete zaměstnance udržet, komunikujte s nimi. Zajímejte se o jejich názory a poslouchejte, co vám říkají. Snažte se nabízet takovou náplň práce, která pro ně bude obohacující a uspokojivá. Nabízejte možnosti vzdělávání a odborného i kariérního růstu. Oceňujte jejich práci.

Pracujte také na systému hodnocení výkonnosti a předávání zpětné vazby. Nikdy nekritizujte ani jinak neponižujte zaměstnance před ostatními. Zaveďte postupy pro vyřizování stížností. Pořádejte také výstupní pohovory, v jejichž rámci vám bývalí zaměstnanci mohou říci více, než kdyby byli stále vašimi zaměstnanci.

Spokojený tým znamená hodně

Jestliže pozorujete vysokou fluktuaci v jednom oddělení nebo jedné konkrétní funkci, hledejte jednu konkrétní příčinu. Problém může být v osobě liniového manažera nebo jiného pracovníka, jehož chování je třeba změnit. Nepodceňujte důležitost spokojených pracovních týmů.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com