Jak uhasit oheň

Manažer a vedoucí pracovník má zodpovědnost za to, jakým způsobem spolupracují zaměstnanci na pracovišti. Jestliže mezi nimi vznikají konflikty, je na místě, aby je pomohl vyřešit. Jeho ochota k urovnání konfliktů ovlivňuje i jeho vlastní úspěch, neboť je to právě on, kdo by měl vytvářet takové pracovní prostředí, které umožňuje lidem růst. Zde je návod k tomu, jak je možné urovnat konflikt mezi zaměstnanci.
1. Setkejte se společně s těmi, kteří jsou v konfliktu zahrnuti. Dejte každému z nich prostor, aby se k situaci vyjádřil, aniž by do jeho hovoru zasahovala opačná strana. Zasáhněte v případě, kdy jeden ze zaměstnanců napadne ostatní.
2. Každého se zeptejte, co očekává od druhé strany. Měly by stačit tři nebo čtyři návrhy.
3. Pokud si to situace žádá, ptejte se každého, co by dále druhá strana měla nebo neměla dělat.
4. Nechejte všechny diskutovat o tom, jaké změny jsou nutné k vyřešení konfliktu. Postarejte se o to, aby v diskusi byly vidět změny, ke kterým již došlo. Dbejte na to, aby k sobě při rozhovoru byli jeho účastníci slušní.
5. Upozorněte znepřátelené strany na to, že nechcete stát na žádné straně.
6. Nakonec ujistěte znepřátelené strany, že věříte v jejich schopnost urovnání rozdílů. Stanovte dobu, ve které by mělo dojít ke zlepšení.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR