Jak usměrnit velké huby

Chcete vytvořit dobré pracovní vztahy se svými spolupracovníky? Efektivní interakce mezi lidmi na pracovním setkání může takové vztahy navodit. Jsou ale faktory, které mohou jednání ve skupině narušit. Patří mezi ně například konverzace dvou členů skupiny na nevhodné téma nebo vytváření menších skupinek, které vedou vlastní rozhovor. To se může stát velmi nepříjemné pro ostatní členy, kteří se chtějí podílet na interakci ve skupině. Jak se vyhnou takové situaci ?

Na začátku zkuste použít neverbální komunikaci. Pozvednutí obočí na nevhodně hovořící účastníky může pomoci. Jinou možností je zeptat se dotyčných osob na jejich názor na věc, která se probírá ve skupině. Pokud ani to nepomůže, požádejte problémové osoby přímo, aby se navrátily k tématu. Je také možné předem zavést znamení, které bude upozorňovat všechny na to, aby se drželi tématu.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR