Je ta porada nutná?

Porady mohou být užitečné pro celou řadu věcí. Stejně tak však mohou být ztrátou času. Článek proto radí, jak zařídit, aby každá porada měla svůj smysl a byla efektivní.

- Ujistěte se, že je porada nezbytná. Nejprve se vždy zamyslete, zda danou záležitost nelze řešit jinak než na poradě.

- Pochopte účel porady. Základem každé úspěšné porady je účel, který bude jasný jak pořadatelům, tak všem ostatním účastníkům.

- Důkladně se připravte. Identifikujte klíčové lidi, jejichž účast je nezbytná. Určete datum, čas a místo konání. Zvažte, jaké informace je třeba znát předem a poskytněte účastníkům potřebné podklady. Mějte na paměti cíl porady.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101