Jen polovina manažerů se chová, jak by chtěli zaměstnanci

Výzkum jedné z největších evropských tréninkových a koučinkových společností Krauthammer ukázal, že ve více než 50 % případů nejsou zaměstnanci spokojeni s chováním svých manažerů v klíčových oblastech, jako je vedení lidí, umění naslouchat, přijímat názory ostatních či poskytování zpětné vazby. 95 % zaměstnanců zastupujících nejrůznější sektory by například rádo, aby jejich vedoucí analyzoval jejich úkoly společně s nimi, ale 41 % to zažilo v praxi.

Na základě výsledků výzkumu Krauthammer Observatory 2007 proto společnost sestavila seznam tzv. zlatých pravidel, která mají upozornit manažery, kde mohou získat ztracenou důvěru svých lidí.

- Při přijímání námitky používejte k formulaci své odpovědi otázky (místo sebeobhajování a obranných argumentů).

- Při projednávání závažných rozhodnutí zapojte do těchto procesů také zaměstnance (neizolujte se).

- Před poskytnutím zpětné vazby si nejdříve buďte vědomi svých vlastních emocí a dopředu vytvořených domněnek a představ, poté poskytněte zpětnou vazbu bez zbytečných odkladů (místo abyste se na zaměstnanci vybili anebo ho se situací vůbec nekonfrontovali).

- Při informování o změně nestačí zmínit její základní důvod – zaměstnanci očekávají, že uslyší, co pro ně změna znamená a chtějí být pravidelně informováni o dalším postupu.

V rámci výzkumu byl vytvořen i „řídící panel”, který je modelem manažerského chování. V dalších pěti letech bude výzkum opakován a řídící panel upravován podle chování, které zaměstnanci požadují.

-kk-

Zdroj: Krauthammer - webové stránky mezinárodní společnosti zabývající se koučováním, poradenstvím a tréninkem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Krauthammer