Jste nadřízení mnohem starších zaměstnanců?

V roce 2005 mělo v USA manažerské pozice 10 % osob mezi 20 – 30 lety (ve firmách s méně než 500 zaměstnanci), což je zhruba stejně jako v roce 2002. Toto procento ale zřejmě rapidně poroste ve firmách všech velikostí. Je to převážně díky tomu, že stále větší počet starších pracovníků vyhledává kontribuční role na úkor vedoucích pozic s tím, jak se jejich osobní preference odklání od šplhání po kariérním žebříčku.

Pro mladší generaci manažerů není jednoduché mít pod sebou zaměstnance, kteří by mohli být jejich rodiči, vyžaduje to od nich velkou sebejistotu.

Mezi dovednostmi, které potřebují mladí manažeři a podnikatelé ovládnout k řízení starších pracovníků, je schopnost naslouchat a mít otevřenou mysl. Pokud starší kolega nesouhlasí s jejich novátorskými způsoby, je vhodné vyslechnout jeho názor. Protože mají za sebou hlubší pracovní zkušenost, mohou se cítit lépe s metodami, které jsou zvyklí praktikovat.

Na druhou stranu ale mladí vedoucí potřebují v určitém bodě stanovit pravidla. Také by se měli snažit nezviditelňovat svůj věk a nepodporovat diskuzi o něm.

-av-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal