Kámoši jak hrom

Asi málokdo by pochyboval o tom, že skutečné přátelství člověku obohatí život. Jakou roli by však mělo hrát přátelství na pracovišti? Je lepší oddělovat soukromý a pracovní život, nebo přátele na pracovišti záměrně vyhledávat a podporovat vztahy s nimi?

Odborníci zjistili, že pracovní přátelství má velký vliv na naši kariéru. Přítel vám může poskytnout lepší zpětnou vazbu nebo může dělat „vrbu“, když se potřebujete vypovídat. Můžete díky němu také lépe proniknout do struktury firmy. Mnoho lidí získá díky přátelům novou práci – některé firmy zavádí dokonce bonusové programy pro zaměstnance, kteří firmě doporučí svého kamaráda.

Přátelství na pracovišti má ovšem, asi jako vše, i své nevýhody. Díky hádce s přítelem – kolegou se snižuje naše produktivita, protože nás celá situace zasáhne více, než při běžném pracovním vztahu. Někdy dochází i k vyzrazení osobních informací, vytváření uzavřených skupin a pomluvám.

Zejména navazování a udržování přátelství mezi nadřízeným a podřízeným je často zdrojem problémů. Když se podřízený snaží spřátelit se šéfem, ostatní mohou spekulovat o jeho motivech. Když se naopak šéf snaží spřátelit s podřízeným, může být obviněn z toho, že mu nadržuje. Když člověk firmu opustí nebo přejde do jiného oddělení, často se vytrácí i přátelství, protože zde již neexistují okolnosti, za kterých vzniklo.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com