Konflikty jsou znakem dobré organizace

Předpokládá se, že zdravá atmosféra na pracovišti je spojená s loajalitou, podobným vnímáním cílů a dobrými mezilidskými vztahy. Zjednodušená představa organizace jako rodiny vysvětluje konflikty, které vznikají nedostatkem komunikace.

Konflikty jsou reálnou a každodenní součastní života organizace a model organizace bez konfliktů je nereálný. Pojmy konflikt a rivalita k sobě mají velmi blízko. Oba pojmy v sobě mají něco konfrontačního. Rozdíl je v tom, že konflikt obsahuje neslučitelnost cílů, rivalita je spíše soutěž. Konflikt je kontraproduktivní minimálně pro jednu ze zúčastněných stran.

Na druhou stranu nemusí konflikt být automaticky zlá věc, když je správně zvládnutý. V první řadě se během konfliktů uvolňuje nejvíce informací o organizaci, které byste museli jinak dlouho hledat nebo přesvědčovat lidi, aby o nich promluvili.

Z výzkumů vyplývá, že velká část manažerů tráví až 20 % svého času řešením konfliktů. Konflikt má ovšem vedle svých negativních prvků i ty pozitivní. Patří mezi ně například tvorba lepších nápadů, hledání nových přístupů, řešení dlouhotrvajících problémů, stimulace zájmů a tvořivosti.

Negativní výsledky konfliktů zahrnují naopak to, někteří lidé se cítí poražení a ponížení, zvětšuje se odstup lidí mezi sebou, vytváří se atmosféra nedůvěry a odpor se promítá na týmové spolupráci.

Tradiční vnímání konfliktů je velmi omezující. Do jisté míry jsou konflikty znakem dobré organizace. Je ale třeba hlídat, aby se konflikt nepřenesl na otevřeného bojiště do podnikové šeptandy.

Každý konflikt vyžaduje svůj přístup, nejpodstatnější je vyjasnit si cíle.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk