Lepší naslouchání, lepší komunikace

Člověk, který umí správně naslouchat, umí pravděpodobně i efektivně komunikovat. Lidé, kteří se nedokáží dohodnout se svým šéfem, spolupracovníky, obchodními partnery nebo rodinou si pravděpodobně neosvojili právě vhodný způsob naslouchání. Na první pohled se může zdát, že na naslouchání není nic těžkého, ve skutečnosti je to však činnost poměrně náročná. Článek proto shrnuje několik důležitých doporučení pro lepší naslouchání:

- Soustřeďte se na to, o čem se mluví, nerozptylujte se.
- Potřebujete-li si jistou informaci zapamatovat, protože na ni chcete později reagovat, zapište si ji.
- Sledujte neverbální projevy mluvčího. Většina lidí se při komunikaci s ostatními soustředí na svůj hlas, ale méně dbá na gesta a mimiku. Právě ta ale prozrazují skutečný postoj mluvčího. Verbální projev by měl odpovídat neverbálnímu a není-li tomu tak, svědčí to o určitém rozporu.
- Dávejte pozor na pauzy v řeči, značí příležitost pro kladení otázek.
- Nebuďte jen tichými posluchači, ptejte se.

Nejčastější prohřešky, jichž se můžeme při naslouchání dopustit zahrnují zejména tzv. skákání do řeči. Chybné je i předstírání zaujetí, vyjadřování nadřazenosti nebo netečnost v případě, že posluchač není schopen poskytnout mluvčímu odezvu.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz