Mezigenerační spolupráce: Klíč k vyšší produktivitě

Příjemné pracovní prostředí a efektivní zaměstnanecký tým musí vykazovat určité vlastnosti, aby firma jako celek dosahovala požadovaných výsledků. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují výkonnost týmu, je věková diverzita zaměstnanců. Jestliže mezi sebou mladší a starší spolupracovníci vedou efektivní dialog a dovedou si z obou generací do společné práce vzít to nejlepší, všichni pocítí posun k lepšímu.

Ilustrační snímek

Rozdílný věk, rozdílné potřeby

Jak uvádí server HR Zone, mileniálové a lidé středního věku pohromadě tvoří ideální kombinaci nových, inovativních tendencí a dlouholetých zkušeností. Aby však spolu obě skupiny úspěšně spolupracovaly, nesmí se ani jedna z cítit odstrčena. Proto je nutné zajistit takové pracovní prostředí, které bude vycházet vstříc rozdílným požadavkům a potřebám všech věkových skupin.

Mladí lidé mají například rádi nové technologie. Dokáží efektivně využívat moderní CRM systémy, databáze a další softwarové nástroje. Stejně tak jsou schopni pracovat na více věcech najednou a orientovat se rychle ve velkém množství informací. Poskytněte proto mileniálům kvalitní počítačové systémy, protože je skutečně dovedou pozitivně využít.

Starší lidé mají často děti. Jsou to matky a otcové od rodin, a proto často preferují flexibilní pracovní prostředí. Ocení, pokud občas mohou odejít dříve nebo přijít později. Jsou mnohdy konzervativnější než jejich mladší kolegové, zato díky svým zkušenostem dokáží lépe zhodnotit rizika nebo pozitiva nově zaváděných změn.

Interakce mezi pracovníky

K úspěšnému propojení všech věkových skupin je nutné zajistit takové pracovní prostředí, které tuto spolupráci podpoří. Nabídněte pracovníkům možnost co nejvíce využívat vlastní potenciál, a přinášet tak co nejvíce do společného plnění projektů. Pořádejte porady a rozdělujte projekty tak, aby na každém pracovali lidé různých věkových skupin. Získáte tak inovativní a zároveň zodpovědnou pracovní sílu.

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone