Motivace v době propouštění a omezování zaměstnaneckých výhod

V období ekonomické recese musejí zaměstnanci ve veřejném i soukromém sektoru čelit nejistotě udržení své práce, která jde ruku v ruce s nižšími platy a omezením benefitů. Zaměstnavatelé tak přišli o tradiční nástroje motivace zaměstnanců právě ve chvíli, kdy by je nejvíce potřebovali. Otázka tudíž zní, jak v době propouštění a škrtů zaměstnance znovu posílit a získat jejich motivaci zpět. V článku pro britský portál Management Today odpovídala ředitelka poradenské společnosti Berkshire Consultancy Joanna Knightová

Zlepšete komunikaci

Zásadní je zaměstnancům vysvětlit důvody propouštění a dalších změn, a posílit tak úzkou spolupráci vůdců s jednotlivými pracovníky.

Minimalizujte špatnou atmosféru

Zaměstnanci, kteří přežijí propouštění, propadají stresu kvůli sobě samým i propuštěným kolegům. Proto je důležité ukázat jim, jak důležitou roli ve firmě hrají.

Začněte komunikovat včas

Zajistěte průhlednost všech nepříjemných kroků a zapojte zaměstnance do rozhodování. Nemohou sice rozhodovat přímo o propuštění, ale mohou aktivně a pozitivně přispět ke změně rolí, odpovědností a pracovních postupů.

Propouštěným poskytněte praktickou pomoc

Vedle emoční podpory pomozte i s praktickými doporučeními pro hledání nové práce.

Přehodnoťte dosavadní pracovní postupy

Období propouštění je příležitostí k provedení změn směrem k efektivnější organizaci. Začněte tím, že zaměstnancům zajistíte cíle, nástroje a dovednosti k tomu, aby mohli podávat nejlepší možné výkony.

Jděte příkladem

Manažeři by měli zůstat pozitivní a jít příkladem zůstávajícím zaměstnancům jako silní vůdcové.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today