Nejdřív práce, potom zábava?

Vytváření rovnováhy mezi osobním a pracovním životem je věčný problém, zejména u vedoucích pracovníků. Rovnováha je však velmi důležitá. Každý by si měl svůj čas na práci a zábavu pečlivě rozdělit. Dobrým návodem v tom může být například kniha autora článku Martina Kimeldorfa s názvem **Serious Play** (Vážná hra), jejíž hlavním posláním je heslo „Hrajte si teď, nebo později.“ Kniha obsahuje nejen cenné rady, ale i konkrétní cvičení.

Mnohým zaměstnaným lidem se zdá, že čas je jejich nepřítelem, neboť jim při jejich pracovním vytížení nedovolí odpočívat nebo trávit cenné chvíle s rodinou. Jiní mají zase pocit, že musí neustále pracovat. Článek tak nabízí ukázku cvičení, které pomůže každému odhalit jeho časové rezervy a zděděné postoje nesprávného vnímání času. Druhé cvičení pak učí lépe chápat čas a třetí „umění nicnedělání“. Nicnedělání je pro odpočinek každého vytíženého pracovníka zvláště důležité. Každý by proto měl takové cvičení osobně vyzkoušet:

1. Následujících 20 minut se snažte nedělat nic. Buďte sami a věnujte se relaxaci (hudba, pobyt v přírodě apod.)
2. Po uplynutí doby 20 minut se zamyslete nad tím, jakou vám to přineslo zkušenost. Snažte se popsat, jestli to pro vás bylo snadné či nikoli a co pro vás nicnedělání konkrétně znamenalo.
3. Zamyslete se nad nicneděláním ještě hlouběji a pokuste se odpovědět na tyto otázky:
- Jak si představujete, že budete trávit svůj volný čas za rok?
- Které aktivitě se hodláte v budoucnosti věnovat méně?
- Které aktivitě se hodláte v budoucnosti věnovat více, abyste si tak zajistili spokojenější volné chvíle?
Zdroj: Team Management Systems - Společnost Team Management Systems se zabývá výzkumem a implementací modelů týmové spolupráce. Vytváří případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Team Management Systems