Někdo možná nepozná dobré od špatného

Definice pracovní etiky se obnovuje téměř denně. Mnozí říkají, že etika jednoduše znamená dělat správné věci. Ale rozšiřující se komplex norem pro rozhodování, kulturu, tradice, výkon a právní normy kladou na různé lidi různá očekávání. Mnoho zaměstnavatelů staví etický výcvik na přední místa v seznamu věcí, které je třeba udělat, protože vědí, že nelegální chování třeba i jediného zaměstnance znamená pro celou společnost riziko. Etický výcvik není omezen jen na Spojené státy. Mnoho mezinárodních podniků vzdělává své zaměstnance, aby měli znalosti a zdroje potřebné pro vykonávání jejich práce efektivně a v mezích zákona. Etický výcvik zahrnuje témata jako prevence diskriminace, sexuálního obtěžování a násilí na pracovišti, konflikty zájmů, překrucování protimonopolního zákonodárství a účetnictví, uplácení, zpronevěru, krádeže, zdraví a bezpečnost práce.

Mnoho etických dilemat přímo souvisí s lidskými zdroji a pracovními praktikami. Vytvoření etického programu není exaktní věda, vyžaduje vstup, interakci, spolupráci, rozhodování a další účast mnoha lidí. Musíte nejprve poznat jedinečnou charakteristiku kultury vašeho podniku, což zahrnuje věci jako styly vedení, vztahy se zákazníky a prodejci, osobní vnímavost náboženství, věku, pohlaví, národnosti apod. všech jednotlivců a členů společenstva. Když si vyjasníte kulturní vlivy ovlivňující vaši organizaci, měli byste přemýšlet a odpovědět na následující otázky, které vám pomohou s vytvořením etického programu:
- Proč by lidé v této organizaci mohli dělat neetické věci?
- Jaké jsou naše společné hodnoty?
- Sdělujeme adekvátně tyto hodnoty interně a externě?
- Má naše společnost psaná etická pravidla, postupy nebo strukturu?
- Komu se naše společnost zodpovídá?
- Co myslíme úspěchem? Jsme ochotni ke kompromisu etických a morálních standardů, abychom dosáhli obchodních cílů?
- Má etika podporu vedení naší organizace?
-ba-
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com