Netlačit příliš na pilu

Každý vedoucí pracovník by měl mít zájem na tom, aby se zaměstnanci co nejaktivněji podíleli na cílech společnosti jako celku. Přílišná konformita zaměstnanců však může mít i postranní negativní efekty, jakými jsou neochota ke změně, snížená kreativita a zvýšení rizika vzniku stresujících faktorů. Jak ale dosáhnout toho, aby vztah zaměstnanců a společnosti byl zdravý a umožňoval vysoké výsledky?

Dopomoci k tomu může několik faktorů. Je dobré, aby vedoucí pracovníci měli kontakt a dobré vztahy s ostatními zaměstnanci. Všichni by měli participovat na vytvoření silné firemní kultury. Důležitá je přístupnost informací o cílech a úkolech společnosti. Každý zaměstnanec by měl mít možnost řešit své problémy. Měl by mít pocit zpětné vazby a také důvěry a podpory od svých nadřízených.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide