Netlačit příliš na pilu

Netlačit příliš na pilu

Každý vedoucí pracovník by měl mít zájem na tom, aby se zaměstnanci co nejaktivněji podíleli na cílech společnosti jako celku. Přílišná konformita zaměstnanců však může mít i postranní negativní efekty, jakými jsou neochota ke změně, snížená kreativita a zvýšení rizika vzniku stresujících faktorů. Jak ale dosáhnout toho, aby vztah zaměstnanců a společnosti byl zdravý a umožňoval vysoké výsledky?

Dopomoci k tomu může několik faktorů. Je dobré, aby vedoucí pracovníci měli kontakt a dobré vztahy s ostatními zaměstnanci. Všichni by měli participovat na vytvoření silné firemní kultury. Důležitá je přístupnost informací o cílech a úkolech společnosti. Každý zaměstnanec by měl mít možnost řešit své problémy. Měl by mít pocit zpětné vazby a také důvěry a podpory od svých nadřízených.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide