Práce, rodina a hledání rovnováhy

Práce, rodina a hledání rovnováhy

Zachování rovnováhy mezi osobními a pracovními životy je stále složitější. Narůstající objem práce nás v mnoha případech nutí stavět ji nad rodinu a osobní záležitosti. Nedávný průzkum, kterého se ve Spojených státech amerických zúčastnily stovky manažerů z nejrůznějších oborů tuto nevyváženost jen potvrdil. Svůj osobní a pracovní život chápe vyváženě jen jedno procento dotázaných, zatímco 68 % jej popisuje jako mírně až extrémně nevyvážený.

Na rodinném životě zaměstnanců se podepisuje i současná ekonomická situace. Stále více Američanů přichází o práci nebo je nuceno upřednostňovat ji na úkor rodiny, což pode odborníků povede v budoucnosti k negativním dopadům na straně rodin i zaměstnavatelů. Lidé by měli individuálně vyvíjet snahu o vyvážení obou částí svých životů. Není to jednoduché, ale často k tomu napomáhají vnější události, jako byl teroristický na budovu Světového obchodního centra nebo události vnitřní, jako je například narození dítěte.

Krok směrem k rovnováze však nemusí odstartovat jen nějaká radikální událost. Může to být i zcela přirozená změna v individuálním životě člověka. Vyžaduje zamyšlení nad sebou samým, určení priorit. Odborníci se pak shodují na tom, že o vyvážení pracovních a osobních životů svých zaměstnanců by měli dbát i zaměstnavatelé. Zaměstnanci pak již nebudou permanentně zaneprázdnění a dosáhnou vyšší produktivity.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com