Řešte problémy v sedmi krocích

Problémy na pracovišti nejsou ničím výjimečným. Více lidí pracuje dohromady na jednom projektu, což je situace pro konflikt jako stvořená. Když už tedy konflikt nastane, čemuž se nedá mnohdy zabránit, měli byste vědět, jak jej řešit.

- Krok 1: Identifikování a vyjasnění problému. V této části je třeba si ujasnit, co se řeší. Tento krok vám pomůže vyvarovat se toho, že problém je úplně někde jinde.

- Krok 2: Analýza problému pomocí všech dostupných faktů a informací.

- Krok 3: Tvorba alternativních řešení. Při tomto kroku je třeba si uvědomit, že každý problém má víc způsobů řešení. Nejlepší je vygenerovat alespoň tři řešení a na nich pracovat.

- Krok 4: Výběr nejvhodnějšího řešení. Znamená to vytvoření nejúčelnější kombinace jednotlivých alternativ.

- Krok 5: Vytvoření plánu uskutečnění. V této části je třeba vytvořit cíle a úlohy v časovém sledu. Tento krok také obsahuje rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé oblasti.

- Krok 6: Implementování řešení. Jde o stanovení kritérií, podle kterých se bude projekt sledovat.

- Krok 7: Vyhodnocení. Vyhodnocení je návrat zpět k podstatě problému, jde o vyjasnění, v čem je vlastně problém. K tomu potřebujete mít představu, jak by měly věci vypadat po jeho vyřešení.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk