Skupina nebo pohroma?

Organizace stále častěji využívají skupinovou a týmovou práci. Stát se efektivním vyjednavačem ve skupině vyžaduje schopnost ovlivňovat ostatní, řídit konflikty, překonávat nesouhlas a pomoci skupině dosáhnout moudrého rozhodnutí. Abyste tohle všechno dobře zvládli, musíte vyvážit svou roli advokáta vlastních myšlenek s potřebou urychlení a usnadnění procesu, který skupina užívá pro svou práci. Následující návod je zaměřený na to, aby vám pomohl trvale a úspěšně dosáhnout obou těchto cílů:
1. Vybudujte dobré vztahy a komunikaci – když skupina lidí řeší určitý problém, nevyhnutelně dochází ke konfliktům, jak různí lidé obhajují různé pohledy a názory. Namísto debaty a argumentace, efektivní skupiny budují vnitřní spojení a vztahy, které umožní vyřešit problém, i když někdo nesouhlasí. Naslouchají a snaží se pochopit druhé, aniž by usilovali o jednotnou shodu.
2. Jednejte jako člověk řešící problém – lidé často zaujmou svou pozici a pak se snaží přesvědčit druhé, aby přijali jeho stanovisko. To nemá budoucnost. Musíte nejdříve vyjasnit a analyzovat potřeby a cíle, které stojí za různými stanovisky. Pak přijít s kreativními nápady, jak se těmito zájmy nejlépe zabývat, a pak pomocí objektivních kritérií odlišné názory zhodnotit a určit, který je nejvhodnější pro daný problém.
3. Využívejte skupinu moudře a přiměřeně – celou skupinu využijte pro stanovení skupinového úkolu, definování problémů a překážek, které se musí překonat, poskytnutí zpětné vazby o potenciálních nápadech a rozhodnutí. Menší podskupinky využijte k vymýšlení nápadů a navrhování potenciálních řešení, které budou prezentovat celé skupině.

-ba-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com