Slušností k efektivní firemní kultuře

Vedoucí pracovník by se měl k lidem kolem sebe chovat s respektem a zájmem. Začíná to jednoduchým pozdravem na začátku a konci dne. Měl by si také pamatovat jména lidí, s nimiž pracuje. Pak může přispívat k formování efektivní firemní kultury. Článek shrnuje další doporučení, jak ukázat respekt a zájem.

- Chraňte důstojnost druhých. Pečlivě nakládejte s informacemi, které máte o lidech ve vaší organizaci. Vyvarujte se jakýchkoli klepů a projevů porušování důvěry.

- Nenechávejte lidi čekat. Přijímat návštěvníky bez prodlení je slušnost, která posiluje respekt.

- Udržujte porady v přiměřené rovině. Jako organizátor přicházejte první a odcházejte poslední. Neberte si s sebou mobilní zařízení. Zajistěte správné usazení, aby se nikdo necítil odstrčený nebo v opozici. Umožněte i méně průbojným spolupracovníkům promluvit. Končete včas.

- Projevujte uznání. Držte se pravidla zacházet s druhými tak, jak chcete, aby zacházeli oni s vámi. Měli byste umět poděkovat nebo jmenovat své zástupce, kteří si zaslouží vaši důvěru. Pamatujte také na malá poděkování ve formě kávy nebo společného oběda se zaměstnanci.

- Naslouchejte. Měli byste umět věnovat druhým pozornost, aniž se přitom budete věnovat jiným lidem nebo věcem. Omezte mluvení a poslouchejte. Při pokládání otázek se ptejte tak, aby byl prostor pro otevřenou odpověď.

- Pamatujte na pokoru. Vedoucí pracovník by měl umět ovládat své ego. Sdílejte úspěchy s ostatními a když uděláte chybu, přiznejte ji a omluvte se. Buďte dostupní a otevření druhým.

- Jděte příkladem. Vaše slušné chování bude inspirovat i ostatní na pracovišti, aby se chovali stejně.

-kk-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com