Spokojený zaměstnanec, spokojená firma

Značná část úspěchu firmy závisí na schopnosti zaměstnanců plnit vaše a zákaznické požadavky. Klíčem k úspěšnému chodu firmy jsou tedy spokojení zaměstnanci. Článek přichází s několika doporučeními, jak zvyšovat spokojenost zaměstnanců v malé firmě.

- Ujistěte se, že všichni znají vizi a cíle firmy. Zaměstnanci by měli znát smysl vašeho podnikání, včetně priorit v otázce spokojenosti zákazníků.

- Vyjasněte očekávání. Zaměstnanci by měli znát také své pracovní povinnosti a zpětnou vazbu ohledně toho, jak plní vaše očekávání.

- Dejte zaměstnancům více odpovědnosti. Většina zaměstnanců vykazuje větší produktivitu, když ví, že má vaši důvěru.

- Odměňujte zaměstnance. Za dobrou práci nezapomínejte slovně pochválit. Dále máte k dispozici celou škálu odměn - od peněz, přes dárkové poukázky až po povýšení či zlepšení pracovních podmínek.

- Podporujte týmovou spolupráci. Můžete si najmout konzultanta pro teambuildingové aktivity, ale i začít sami. Vytyčte si určitý cíl a když jej splníte, odměňte zaměstnance společným obědem nebo návštěvou kina.

- Zajistěte rozumné finanční ohodnocení. Peníze nejsou nejdůležitějším předpokladem spokojenosti zaměstnanců. To však neznamená, že byste jim neměli věnovat dostatečnou pozornost. Zajistěte mzdy odpovídající vašemu odvětví.

-kk-

Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com