Stanovit si cíl

Napsat výkaz o cílích společnosti je nelehký úkol, který si vyžádá znalost celé struktury vaší společnosti. Při jeho tvorbě začněte nejlépe zapsáním možností společnosti a jejích specifických kvalit. Pokračujte výpisem zákazníků, na které se společnost orientuje. Ujistěte se, že schopnosti společnosti odpovídají požadavkům zákazníků. Popište specifika jednotlivých zákazníků.

Nyní zkuste spojit do párů jednotlivé schopnosti společnosti s konkrétními požadavky zákazníků a popsat jednotlivé dvojice schopností a požadavků. Zapište si jednotlivé skupiny podle důležitosti pro vaší společnost a převeďte je do grafické podoby. Nyní nezbývá, než se zákazníků zeptat, jestli mají zájem na obchodu se společností, která má tuto strategii. Zeptejte se také zaměstnanců, zdali jsou srozuměni se strategií a cíli společnosti.
-kh-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management