Tipy pro zadávání pracovních met

Určování cílů zaměstnancům může být náročné. Někteří chtějí snadno dosažitelné, ctižádostiví si ale obvykle přejí výzvu. Bez ohledu na přání zaměstnance by cíl měl být vždy trochu výzvou a také dosažitelný a měřitelný.

Spolupracujte s každým zaměstnancem a určete, co je pro něj rozumně náročné a zároveň dosažitelné v potřebném čase. Využijte následující doporučení:

- Nechte je vlastnit cíle. Vaši zaměstnanci potřebují mít do jisté míry pocit vlastnění cíle. Pokud se zaměstnanec podílí na zadání svých pracovních met, ušetříte si energii a zajistíte si jejich větší angažovanost.

- Zadejte termín. Cíle bez časového omezení podporují odkládání a laxnost. Ve většině firem funguje dobře čtvrtletní rozvrh.

- Zajistěte měřitelnost cílů. Každá meta by měla produkovat nějaká měřitelná nebo definovatelná data.

- Nechte své zaměstnance sepsat cíle. Tato praktika pomáhá zaměstnancům uvědomit si přesně, čeho se snaží dosáhnout.

- Vizuální pomůcka. Povzbuďte své zaměstnance, aby si své i cíle týmové umístili na očích. To pomáhá budovat mezi zaměstnanci smysl souladu. Vědomí toho, že nejste sami kdo má nelehký cíl může být silnou motivací.

- Sledujte pravidelně postup. Podpořte zaměstnance a asistujte jim. Někteří například mohou trávit příliš času na jednom cíli a zanedbávat ostatní.

- Omezte počet cílů. Jedním z nedůležitějších triků je volit kvalitu nad kvantitou.

- Navažte cíle na hodnoty firmy. Definované firemní hodnoty by měly sloužit jako základna pro stanovení cílů.

- Poskytněte pozitivní zpětnou vazbu. Slova ujištění a podpory udrží zaměstnance motivované a angažované. Pravidelná pozitivní zpětná vazba může znamenat velký rozdíl v tom, jak dobře bude úkol splněn.

- Odměňte je. Co získá zaměstnanec pokud dosáhne stanovené mety? Zajistěte, aby pro něj byla odměna dobrou motivací.

-av-
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder