Tři kroky k lepšímu naslouchání

Umění naslouchat je velmi silný nástroj. Když lidé vidí, že jim nasloucháte, cítí se zároveň hodnotní, respektovaní a zapojení. Efektivnímu naslouchání však stojí v cestě mnohé překážky. Obtížně se naslouchá například ve chvíli, kdy známe řešení nebo problém, o kterém se hovoří, nebo když máme pocit, že se druhá strana mýlí. Jak tedy v takových případech vydržet a nepřerušovat řeč druhých?

Mlčeti zlato

Poprvé, když budete chtít promluvit, vědomě držte jazyk za zuby. Pokud mluvčí sám přeruší svou řeč, nepřicházejte hned se svým názorem či řešením. Raději se zeptejte, co bližšího vám ještě může k dané věci říci.

Při druhém nutkání promluvit udělejte totéž. Není-li další otázka z vaší strany vhodná, pokuste za zapřemýšlet o tom, co jste slyšeli, a požádat druhou stranu o kontrolu, že jste rozuměli dobře.

Pokud stále chcete mluvit, promluvte až nyní. Své připomínky se snažte formulovat jako otázky. Dáte tak druhému příležitost, aby s řešeními přišel sám. Neříkejte, co má dělat, ale ptejte se, jak si sám myslí, že by měl postupovat.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com