Všichni za jednoho, jeden za všechny

Tvoření týmu ve společnosti je snahou o takovou kulturu, ve které je ceněna kooperace. V takovém prostředí lidé věří, že společná práce, myšlení a plánování přinášejí výsledky. Je velmi těžké přesvědčit o hodnotě týmové kultury lidi, kteří vyrůstají v prostředí vzájemné soutěže a jsou vedeni k tomu, aby se sami uměli prosadit. K vytvoření kooperativního pracovní prostředí přitom stačí pouze několik věcí.

Je nutné, aby manageři a vedoucí představitelé stanovili svá očekávání na tvorbu týmové kultury. Snaha o tým by měla být podporována i tehdy, když se společnosti příliš nedaří. Členové firmy by měli hovořit o hodnotách kooperace. Týmová práce by měla být odměňována. Lidé by také měli být podporování ve společné zábavě a zaměstnancům by měla být poskytována zpětná vazba za jejich vzájemnou spolupráci
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR