Význam interní komunikace

Zaměstnanci jsou největším kapitálem každé firmy a velkou měrou rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu celého podniku. Je proto nutné věnovat interní komunikaci mimořádnou pozornost. Jedinečnou důležitost získává interní komunikace v dobách krize, jako je například fúze a integrace firem, vyčlenění části firem, změna vnitřní organizační struktury, změna organizace práce, rušení části aktivit firmy, propouštění zaměstnanců, rozjezd nových aktivit nebo průmyslové nehody a havárie.
Dobrá interní komunikace v době krize může zásadně rozhodnout o úspěšném zvládnutí situace. Naopak nevhodná komunikace může mít negativní dopad na nové zakázky a může frustrovat zaměstnance - čímž snižuje produktivitu a kvalitu jejich práce, poškozuje značku a snižuje hodnotu akcií. Může dokonce ohrozit samotnou existenci firmy, pokud dojde k absolutní ztrátě důvěry.
Je ovšem fatální chybou zúžit interní komunikaci jen na vysvětlování kritických témat. Začne-li podnik komunikovat se svými zaměstnanci až v době krize, může sice leccos zachránit, ale nikdy nedosáhne takových výsledků, jako když pravidelnou a otevřenou komunikací v dobách „klidu“ vytvoří vztah silné důvěry.

Interní komunikace má své nezastupitelné místo i jako motivační nástroj. Jejím cílem jsou loajální, výkonní, spolehliví, informovaní a motivovaní zaměstnanci. Pro drtivou většinu zaměstnanců je velmi důležitý pocit, že je někdo informuje o tom, co se ve firmě děje, jak oni osobně přispívají k rozvoji společnosti a že si jejich práce někdo všímá a oceňuje ji.
Vztah dvou lidí může fungovat jen tehdy, existuje-li oboustranná rovnováha mezi braním a dáváním. Ve vztahu zaměstnanec - firma platí totéž. Tuto rovnováhu samozřejmě nevytváří pouze odvedená práce na straně jedné a plat zaměstnance na straně druhé. Lze ji vybudovat jen tam, kde si firma všímá i ostatních potřeb zaměstnanců a respektuje je. 

Často se definuje, že interní komunikace se týká pouze zaměstnanců. To je nebezpečně zjednodušující vidění. Cílovými skupinami interní komunikace musí být také dozorčí rada, odbory a rodiny zaměstnanců. Je dobré to mít na paměti při plánování všech komunikačních aktivit.
Velmi důležitá je i součinnost mezi interní a externí komunikací. Existuje velmi důležité pravidlo firemní komunikace: Zaměstnanci se nesmějí o změnách a o novinkách dozvědět z médií, média se o nich nesmějí dozvědět od zaměstnanců. Toto pravidlo je základním kamenem úspěšné firemní komunikace.

-ds-

Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz