Vztah s nadřízeným je často opomíjen

Jeden z největších problémů, kterým musí lidé ve své kariéře čelit je špatný vztah se svým nadřízeným. Ten jim brání v dalším postupu, nutí je podávat výpověď a kazí jim profesionální reputaci. A navíc právě faktor vztahu se šéfem je jednou z věcí, které jsou opomíjeny. Zaměstnanci si totiž často neuvědomují, že mezi nimi a šéfem existuje vzájemná závislost, na které se dá vybudovat silný a důvěryhodný vztah.

Aktivní řízení vztahu se šéfem přináší hned několik výhod. Jednak je to schopnost vidět organizaci z jiné perspektivy (oboustranná) a za druhé možnost vytvářet sítě vztahů, které by si člověk mezi sobě rovnými nikdy nevytvořil. Nadřízený vás navíc může podpořit, když potřebujete určité prostředky s podporu ze strany jiných oddělení ve firmě.

Stejným způsobem to funguje i z pohledu nadřízeného. Vy mu můžete poskytnout informace z vlastní perspektivy a identifikovat problémy, které by sám neobjevil. Vytvoření tohoto klíčového vztahu ovlivňují dva hlavní faktory:
* Porozumění cílům a prioritám nadřízeného – zde je možné předvídat případné konflikty a pomoci jim předcházet.
* Pochopení jeho pracovního stylu – většinou se jedná o rozdíl mezi formálním a neformálním jednáním. Někdo vyžaduje písemné zprávy, jiný dává přednost brainstormingu. V určitých případech je třeba se přizpůsobit.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com