Zaměstnancem 24 hodin denně, ale svobodněji

Dnes není výjimkou, že zaměstnanci tráví v zaměstnání například deset hodin denně. Znamená to ovšem, že musí jiným způsobem mísit své pracovní a soukromé aktivity. Mezi schůzemi a psaním zpráv se tak zaměstnanci v práci připojují na Internet, aby zaplatili účty, nakoupili nebo naplánovali dovolenou. Na školních akcích svých dětí pak pomocí nejrůznějších mobilních zařízení odpovídají kolegům, upravují dopisy či domlouvají schůzky s klienty.

Manažerům toto prolínání pracovních a osobních životů zaměstnanců přináší nové výzvy. Řada z nich si uvědomuje, že zaměstnanci jsou dnes k zastižení nepřetržitě, takže je jim třeba dát svobodu v řízení osobních věcí i v pracovní době. Otázkou však je, zda by měly existovat přesné hranice, do jaké míry je toto prolínání ještě produktivní a jak by měli manažeři zacházet se zaměstnanci, kteří nové flexibility zneužijí.

Důležité by mělo být, že zaměstnanci zvládnou vykonat svou práci správně a včas, nikoli odkud nebo co jiného přitom ještě stačí udělat. Manažeři například zaměstnancům nezakazují rezervovat si v pracovní době dovolenou na Internetu nebo zadat platební příkaz, méně často však již souhlasí s obědváním u počítače či hraním počítačových her. Někteří z nich pak určují pravidla na příkladu vlastní osoby. Přicházejí například do práce v sedm hodin, aby zaplatili své účty a provedli další osobní operace na Internetu. Od půl deváté řádně pracují, mohou vynechat i oběd a večer tráví s rodinou. Výrazně jim v tom pomáhají firmy, které nabízejí zaměstnanecké výhody, jako je čistírna, prádelna, fitness nebo masáže.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia