Zaměstnanec - člověk mobilní

Zaměstnanec – člověk mobilní

Mnoho zaměstnavatelů se domnívá, že když dají svým zaměstnancům služební mobilní telefon, musí být tito vždy na příjmu a k dispozici. Zaměstnanci, kteří si dovolí mobil vypnout, jsou navíc v práci často znevýhodňováni. Manažeři si však neuvědomují, že když zaměstnancům zavolají, mohou je vyrušit při nějaké důležité činnosti, a tak nepříznivě ovlivnit jejich výkonnost.

Neustálá dostupnost navíc ovlivňuje způsob práce zaměstnanců i jinak. Tito lidé si myslí, že když mohou být celý den na příjmu, mohou rozhodovat o tom, kdy kterou práci udělají. Jejich aktivity jsou tak velmi roztříštěné a nedají se koordinovat s činností ostatních členů týmu. Technologie tak mohou úspěšně maskovat lenost. Svou roli zde pochopitelně hrají i špatné manažerské návyky vedoucích pracovníků.

Jako zaměstnavatel musíte stanovit jasné hranice, kdy budete svým zaměstnancům telefonovat, tedy jakousi „pracovní dobu“. Musíte pochopit, že i oni si musí rozvrhnout svůj čas, a proto by hovory mimo tuto stanovenou dobu měly být co nejstručnější. Někdy je lepší naplánovat se všemi zaměstnanci krátkou poradu hned na začátku pracovní doby, než je večer obtěžovat dlouhými telefonáty.
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com