Ženy opravdu říkají něco jiného, než si myslí

Podle autora článku ženy a minoritní skupiny někdy nekomunikují tak, jak by mohly. Nabízí proto několik tipů, jak se ženy a minority mohou ujistit, že byly vyslyšeny a uznány.
* Buďte přímé – ženy a minority, z nejistoty nebo z nedůvěry, často říkají věci pasivně agresivním nebo nepřímým způsobem. Buď nedůvěřují vlastním názorům, nebo se bojí zranit něčí city. Plýtvají vlastním časem, pokud neřeknou přímo svému nadřízenému a kolegům, co potřebují. Nikdo neumí číst myšlenky.
* Pokládejte otázky – otázky jsou vašimi přáteli, když něčemu nerozumíte, ptejte se po upřesnění. Když nerozumíte vysvětlení, zeptejte se klidně ještě jednou. Pokud jste na jednání a nechcete se ptát před celou skupinou, zapisujte si otázky a položte je manažerovi po skončení. Pokud něčemu nerozumíte a manažer není dosažitelný, ptejte se spolupracovníků.
* Řiďte svou pracovní náplň a svého manažera – možná si myslíte, že čím víc práce odvedete, tím víc vás ocení. Měly byste být realistické ohledně vaší schopnosti vykonávat vysoce kvalitní práci a odmítnout úkol, na který nebudete mít dostatek času. Nečekejte, že manažer zná vaše hranice. Musíte mu dát najevo, že jste vytíženy.
* Přispívejte svými myšlenkami do pracovní konverzace – nenechejte se zastrašit, v pracovním světě vás posuzují podle toho, jestli se umíte vyjádřit jasně a smysluplně. Nezáleží, jestli říkáte „dobře“ nebo „špatně“, jde o to zúčastnit se dialogu jako přesvědčivý a kritický myslitel.
* Přijímejte chválu a kritiku s grácií – skromnost je sice hezká vlastnost, ale ženy a minority jsou příliš přísnými soudci vlastních výkonů. Oslavujte vlastní úspěchy! Nepodceňujte se a komplimenty přijímejte s úsměvem a poděkováním. Učte se ze svých chyb, ale nenechte se jimi zastavit. Každý dělá chyby, neberte kritiku jako osobní útok.
-ba-
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com