Čtyři tipy pro mentorování

Manažeři se často obracejí na oddělení vzdělávání s otázkami, jak si polepšit v kariéře, jak vést efektivnější porady nebo jak efektivněji řídit svůj tým. Na jejich otázky neexistuje žádná univerzální odpověď, jednou z cest k úspěšnějšímu vykonávání manažerské funkce i efektivnějšímu chodu firem však může být mentorování. Článek popisuje čtyři mentoringové programy, které poskytují zaměstnancům nejrůznější zkušenosti.

- Panelový mentoring. Nejvhodnějšími kandidáty pro tento druh vzdělávacího programu jsou vysoce postavení zaměstnanci pracující s klienty z jednoho oddělení. Přibližně deset zaměstnanců projde v jeho rámci třemi lekcemi, například od obchodního psaní, přes ovládání PowerPoint až po prezentační dovednosti. Kromě odborných znalostí si kolegové posílí i vzájemnou spolupráci.

- Skupinový mentoring. Jedná se o celoroční program pro 18 mentorů a 54 zaměstnanců určený zejména pro velké firmy. Na pravidelných schůzkách jednoho mentora se třemi zaměstnanci probíhají diskuse o tom, jak se stát úspěšnějším.

- Snídaně ředitelů. Tento druh mentoringu je určen pro nejvyšší manažery, kteří se běžně nescházejí s výkonným ředitelem. Získají takto možnost společné diskuse při pravidelných snídaních.

- Individuální mentoring. Jedná se o tradiční přístup k dlouhodobému rozvíjení individuálních schopností s cílů zaměstnance.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer