E-learning a multimédia

Díky e-learningu se dnes mohou lidé v zaměstnání vzdělávat rychleji, efektivněji a levněji než dříve. Neplatí to však obecně, protože jednotlivé kurzy mohou využívat dílčích vzdělávacích metod s různou efektivitou. Diskutabilní je například využití multimédií zahrnujících text, statické a pohyblivé obrázky, fotografie, video, zvuky, hudbu atd.

V určitém místě novodobé historie se svět shodl na tom, že vzdělávání bez zábavy ztrácí účinek. Nezajímá však vzdělávající se lidi spíše působivý obsah kurzu? Není tedy možné, že nejvhodnějším řešením by v e-learningu byl pouze text? Není obsah důležitější než forma? Dobře zorganizovaný a dokonale napsaný kurz přeci nabízí přístupnost a přizpůsobitelnost, kterou jiná média nenabídnou.

Je tedy možné tvrdit, že multimédia nejsou potřebná? To rozhodně ne. Existuje celá řada případů, v nichž vizuální nebo zvukové popisy mohou ve vzdělávání pomoci. V řadě případů však podobné funkcionality proces vzdělávání narušují. E-learningový kurz proto nevybíráme podle toho, zda využívá multimédií, i když se to obecně očekává. Multimédia vždy vzdělávací proces podporovat nemusí.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: E-Learning Guru - informační zdroj o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-Learning Guru