On-line má prim

On-line vzdělávání slaví úspěchy. Oproti jiným typům výuky se vyplácí hned v několika směrech. Nabízí okamžitý přístup k informacím a to v kteroukoliv dobu. Tím odpadají náklady na dopravu a jiné výdaje, běžné u jiných druhů výuky. Na zvolení vhodného on-line programu pak závisí ušetření další nákladů. Odborníci se shodují na několika základních kritériích úspěšně zavedeného on-line programu.

Na začátku je nutné zvolit si priority, které chce společnost pomocí výuky dosáhnout. Do programu by měla být zapojena pokud možno celá společnost. Ovládání programů by mělo být co nejjednodušší. Neustále by měla být kontrolována efektivnost programu. Je dobré zvolit pracovníky, kteří ostatním budou s užíváním programu schopni pomoci. Vymezte pro výuku dostatek času. Stanovte míru úspěšného provádění on-line kurzu.
-kh-
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards